• अतीतको त्यो मधुर कहानी

अतीतको त्यो मधुर कहानी

Overview

शेखर अस्तित्वका १०१ गजलहरुको संगालो यो पुस्तक भित्र लामो समयदेखि उहाँले लेख्नुभएका गजलहरु छन् ।