• तराजुमा प्रेम

तराजुमा प्रेम

Overview

तराजुमा प्रेम एउटा सुन्दर प्रेम कथा हो । लेखकको मिहिनेत र सुन्दर कथाका कारण यो उपन्यास धेरै पाठकहरुमाझ लोकिप्रय बनेको छ ।