Bulbul Publication Member Panel

   Login Here


  Member Login

तपाईले हामीलाई दिनुभएको ठेगानामा प्राप्त लिंक्को आधारमा तपाईले बनाउनुभएको युजरनेम र पासवर्ड प्रेयोग गरी ई-पुस्तक पढ्नुहोस्।

Don't Have An Account.
Click Here For Member Request

   Register Here


  Member Request

ई-सदस्य बन्नका लागि यो फाराम भर्नुहोस् । यसमा रहेका सबै विवरणहरु भरेर रजिस्टर नाउ मा क्लिक गरेपछि तपाईंको विवरण हामीलाई आइपुग्छ । तपाईंको ई-सदस्य निवेदनलाई हामीले स्वीकृत गरेपछि तपाईंको इमेलमा एउटा लिंक आउनेछ र त्यसै लिंकको माध्यमबाट तपाईंले हाम्रा पुस्तकहरु पढ्ने आफ्नो खाताको पासवर्ड आफैं बनाउन सक्नुहुनेछ ।

बुलबुल पब्लिकेशन प्रा.लि.
डिल्लीबजार हाइट, काठमाडौं ।
सम्पर्क फोन +९७७ ०१ ४४२५७६५ वा मोबाइल ९८२३०३७३५९
इमेल bulbul88117@gmail.com

Already Have An Account.
Click Here For Login